Stichting Frans van der Groen-Stadsgezichten

Om financiën te werven voor het nog te realiseren kunstwerk Stadsgezichten is er een stichting opgericht. Deze stichting heet Frans van der Groen-Stadsgezichten.

In memoriam

De stichting heeft als doel om een ‘gezicht’ te geven aan hen die zich op cultureel gebied in Roosendaal verdienstelijk hebben gemaakt. Dit gebeurt in de vorm van een groot kunstobject dat in de stadsfoyer van schouwburg De Kring wordt geplaatst. Het object symboliseert in eerste instantie een in memoriam voor Frans van der Groen, maar wordt zo gemaakt, dat er meer mensen aan toegevoegd kunnen worden.

Acties

De stichting gaat verschillende acties in gang zetten om geld voor het kunstwerk bijeen te brengen. Al het bijeengebrachte geld gaat naar het kunstwerk (aanschaf en plaatsing). Iedereen kan bijdragen in de vorm van sponsoring.

Bestuursleden

Drie van de initiatiefnemers vormen het bestuur van de stichting Frans van der Groen-Stadsgezichten: Cor Verbogt (voorzitter), Ad van Terheijden (bestuurslid) en Bert Mathijssen (secretaris). Notaris Marc Geleijns is bereid gevonden om de functie van penningmeester van de stichting te vervullen.
Naast de initiatiefnemers en bestuursleden is er ook een Comité van Aanbeveling dat met zijn betrokkenheid bijdraagt aan de totstandkoming van het kunstwerk Stadsgezichten.